Seminar: Hva skjer med RF-spekteret i Norge og Europa

Onsdag 1 mars 2017 KL 14.30-15.30
Foregår delvis på engelsk
Registrer deg gratis her

Trådløse mikrofoner og hjelpemiddel for produksjoner i det nye spektrum landskap vi har til rådighet i tiden fremover.

- Trådløse mikrofoner flyttes ut fra 700 MHz båndet
- Hva skjer med RF spekteret i Norge og Europa
- Mobilt bredbånd og digital TV er i ferd med å overta et større og større frekvensspekter i området vår bransje bruker trådløse mikrofoner og In-Ear system.
- Hva er planene i fremtiden.
- Forsvinner hele spekteret fra 470 – 700 også.
- Hva skjer med teknologien
- Hvordan kan vi avvikle TV sendinger, konserter, teater, osv når vi ikke har frekvenser å bruke

Foredragsholdere:
Simen Hammerseth fra NKOM – Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet – (tidligere Post og Tele tilsynet) kommer med sin ekspertise for å avklare misforståelser. Han vil fortelle om både nasjonale og Europeiske planer for bruk av frekvenser til trådløse mikrofoner.

Bakgrunn: Master i informatikk fra universitetet i Oslo

Tidligere jobbet hos Telenor som Prosjektingeniør

Nå jobber Simen i frekvensavdelingen hos Nkom i seksjon for tildeling. Arbeider hovedsakelig med kringkasting og følger tema angående PMSE internasjonalt i arbeidsgruppen FM 51 under ECC (The Electronic Communications Committee). Han deltok også i prosjektet hvor vi re-planlegger DVB-T nettet mot naboland uten 700 MHz båndet.


http://www.nkom.no/