Kurs: Grunnleggende nettverks og datakommunikasjon

Kurs: Spesialtilpasset kurs i nettverk og datakommunikasjon  
4 timers teoretisk kurs
Kl 10-14 - 2.3.2017
Kurset holdes på Norsk
Billetter kjøper du her: 
Kurs: Nettverk og datakommunikasjon

Felles for de fleste produkter innen lyd, lys og bilde er at de alle i større grad enn noen gang tar i bruk nettverk til styring og transport av data, og mye mer.

Det har blitt helt vanlig at selv enkle produkter trenger tilgang på nett, for å kunne fungere. Det er ingen selfølge at alle skal kunne alt om nettverk og datakommunikasjon, men i dagens marked er det naturlig at man har en grunnleggende forståelse for hvordan det fungerer.

LLB inviterer til et 4 timers grunnleggende foredrag om nettverk og datakommunikasjon.
Dette teoretiske kurset passer deg som ønsker å sette deg bedre inn i hvordan følgende emner fungerer.

En teoretisk gjennomgang av følgende temaer:    

Hva er et datanettverk?  
Gjennomgang av relevante begreper og definisjoner  

Protokoller – Hva er de, hva gjør de og hvordan virker de?  
Protokoller og lagdelt arkitektur  
Dataforsendelsen  
Innkapsling og PDUer  

Nettverkets endestasjoner  
Endesystemer, klienter og servere  
Forbindelsesorienterte og forbindelsesløse tjenester  

Nettverket mellomliggende enheter  
Routere, switcher og lignende enheter  
Linjesvitsjing og pakkesvitsjing  
Multipleksing  

Ethernet  
Fysisk og logisk topologi  
Teknologi  
Fast Ethernet (100 Mbps)  
Gigabit Ethernet (1000 Mpbs)  
10 Gigabit Ethernet ( 10.000 Mpbs)  
Enda raskere Ehternet  

Switcher  
Switchens oppgave og læremekanisme  
Spanning Tree‐redundans i nettverket  
VLAN (Virtual LAN)  
Lag 3‐switching  
Switcher i moderne nettverk